Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej sprawozdawczości finansowej, określonej w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Jednostek sektora finansów publicznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • załączniki zawierające sprawozdania finansowe oraz materiały do bilansu skonsolidowanego
Czas realizacji  

W terminie nie późniejszym niż wynikający z przepisów prawa

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

Etapy realizacji usługi  

Przekazanie sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

  Sprawozdawczość finansowa jednostek sektora finansów publicznych

  Usługa umożliwia przekazywanie do właściwej instytucji publicznej sprawozdawczości finansowej, określonej w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej .