Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach
Katowice (miasto), ul. Jagiellońska 25
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
Rb-23,Rb-23A,Rb-23PL,
Rb-24,
Rb-27,Rb-27PL,Rb-27UE,Rb-27S,Rb-27ZZ,
Rb-PDP,
Rb-28,Rb-28PL,Rb-28 Programy,Rb-Programy WPR,Rb-28UE,Rb-28 UE WPR,Rb-28 NW,Rb-28 NW Programy,Rb-28S,
Rb-NWS,
Rb-NDS,
Rb-30 S,
Rb-33,
Rb-34PL,Rb-34S,
Rb-35,Rb-40,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa,Rb-WSb,Rb-ST,Rb-Z-PPP,Rb- FUS,Rb-FER

Organ właściwy do realizacji usługi  

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

jednostek sektora finansów publicznych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • plik bazy danych ze sprawozdaniem
  • dokument z danymi sprawozdawczymi
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju sprawozdania.

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Katowice

Dni i godziny   poniedziałek-piątek, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Niezwłocznie po wykryciu błędu należy złożyć korektę do organu, do którego składane było sprawozdanie.

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie sprawozdania

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie sprawozdania 2. Weryfikacja sprawozdania

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   32 255 16 02
Fax  
Słowa kluczowe   Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdawczość budżetowa jednostek sektora finansów publicznych

Usługa umożliwia przekazywanie następujących sprawozdań określonych przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej:
Rb-23,Rb-23A,Rb-23PL,
Rb-24,
Rb-27,Rb-27PL,Rb-27UE,Rb-27S,Rb-27ZZ,
Rb-PDP,
Rb-28,Rb-28PL,Rb-28 Programy,Rb-Programy WPR,Rb-28UE,Rb-28 UE WPR,Rb-28 NW,Rb-28 NW Programy,Rb-28S,
Rb-NWS,
Rb-NDS,
Rb-30 S,
Rb-33,
Rb-34PL,Rb-34S,
Rb-35,Rb-40,Rb-50,Rb-70,Rb-WSa,Rb-WSb,Rb-ST,Rb-Z-PPP,Rb- FUS,Rb-FER