Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Usługa umożliwia przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL. (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1996 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Dane aktualizacyjne w wersji elektronicznej (pliki)
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL

Usługa umożliwia przekazywanie danych aktualizacyjnych do WBD/TBD PESEL.