Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Odwołania i zażalenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Odwołanie lub zażalenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Odwołania i zażalenia

Odwołania i zażalenia

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej odwołania lub zażalenia.