Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Informacja o osobach objętych zakazem wstępu na imprezę masową

Na wniosek podmiotu uprawnionego udzielana jest informacja dotycząca osób wobec których został orzeczony zakaz wstępu na imprezę masową.

Dane dot. osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową generowane są tylko i wyłącznie wobec osób z woj. lubelskiego.

Danych nie udostępnia się osobom i podmiotom nieuprawnionym do ich pozyskania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Komendy Miejskie i Powiatowe Policji woj. lubelskiego

Kogo dotyczy  

Podmiot uprawniony

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Karta zapytania dot. osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki (z uwzględnieniem czasu niezbędnego w celu prawidłowego wygenerowania i udostępnienia informacji)

Opłaty  

usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Brak trybu odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie informacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie zapytania, 2. Weryfikacja zapytania, 3. Odpowiedź na zapytanie.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Udostępnienie informacji na wniosek

Informacja o osobach objętych zakazem wstępu na imprezę masową

Na wniosek podmiotu uprawnionego udzielana jest informacja dotycząca osób wobec których został orzeczony zakaz wstępu na imprezę masową.

Dane dot. osób objętych zakazem wstępu na imprezę masową generowane są tylko i wyłącznie wobec osób z woj. lubelskiego.

Danych nie udostępnia się osobom i podmiotom nieuprawnionym do ich pozyskania.