Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Miasta Świnoujście
Urząd Miasta Świnoujście
Świnoujście (miasto), ul. Wojska Polskiego 1/5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Klientów chcących uzyskać dostęp do elektronicznych zasobów urzędu (zakres udostępnianych danych dotyczy klienta składającego wniosek)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 2 osoby zgłosiły na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.