Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
JAWORZNO, UL. GRUNWALDZKA 33
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Klientów chcących uzyskać dostęp do elektronicznych zasobów urzędu (zakres udostępnianych danych dotyczy klienta składającego wniosek)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011 r. Nr 93, poz. 545)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Jaworzno, ul. Grunwaldzka 275

Dni i godziny  
 • Pon-Śro, 07:00-15:00
 • Piątek, 07:00-14:00
 • Czwartek, 07:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Brak

  Rezultat realizacji usługi  

  brak

  Etapy realizacji usługi  

  brak

  Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
  Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.jaworzno.pl

  Telefon   0326181500
  Fax   0326181501
  Słowa kluczowe   Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.