Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Gminy Hażlach
Urząd Gminy Hażlach
Hażlach (wieś), ul. Główna 57
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Referat Planowania Przestrzennego, Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Kogo dotyczy  

Klientów chcących uzyskać dostęp do elektronicznych zasobów urzędu (zakres udostępnianych danych dotyczy klienta składającego wniosek)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57

Dni i godziny  
 • Środa, 7:00-17:00
 • Wtorek, 7:00-15:00
 • Poniedziałek, 7:00-15:00
 • Piątek, 8:00-14:00
 • Czwartek, 7:00-15:00
 • Tryb odwoławczy  

  Brak

  Rezultat realizacji usługi  

  Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.hazlach.samorzady.pl/

  Telefon   338569555
  Fax   338567212
  Słowa kluczowe   Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Dostęp do systemu teleinformatycznego

  Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.