Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH
URZĄD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH
Tarnowskie Góry, ul. Rynek 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Klientów chcących uzyskać dostęp do elektronicznych zasobów urzędu (zakres udostępnianych danych dotyczy klienta składającego wniosek)

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o uwierzytelnienie w systemie teleinformatycznym
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Urząd Miasta Tarnowskie Góry

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 9-15
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Informacja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   0323933605
Fax   0323933602
Słowa kluczowe   Dostęp do systemu teleinformatycznego

Dostęp do systemu teleinformatycznego

Usługa umożliwia nadanie klientowi prawa dostępu do elektronicznych zasobów urzędu dotyczących jego osoby lub podmiotu, a wymagających uwierzytelnienia.