Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/08/13112
08.01.2024
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
N
2024/01/08/13111
08.01.2024
URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
T
2024/01/08/13110
08.01.2024
URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2024/01/08/13109
08.01.2024
URZĄD GMINY WŁOSZAKOWICE
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2024/01/08/13108
08.01.2024
URZĄD MIEJSKI W NOWYM STAWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/01/08/13107
08.01.2024
URZĄD MIEJSKI W ŁASKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2024/01/08/13106
08.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego miasta działki położonej w Ostródzie
T
2024/01/08/13105
08.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
T
2024/01/08/13104
08.01.2024
MIASTO I GMINA KÓRNIK
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2024/01/08/13103
08.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PRZEZ PŁATNIKA PODATKU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12