Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/10/13133
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku
T
2024/01/10/13132
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
T
2024/01/10/13131
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej
T
2024/01/10/13130
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zmianę adresu w ewidencji podatkowej
T
2024/01/10/13129
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na zlokalizowanie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2024/01/10/13128
10.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wymeldowanie w trybie decyzji administracyjnej/uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania
T
2024/01/10/13127
10.01.2024
URZĄD MIEJSKI W RAJGRODZIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7