Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/05/13100
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór informacji o miesięcznej liczbie dzieci/uczniów w przedszkolu/szkole
T
2024/01/05/13099
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji oświatowej za wskazany rok
T
2024/01/05/13098
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o wydanie wielojęzycznego formularza o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy
T
2024/01/05/13097
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o przyznanie nagrody w kategorii „zawodnik”
T
2024/01/05/13096
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o przyznanie nagrody w kategorii „trener”
T
2024/01/05/13095
05.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach i innych należnościach, do której stosuje się przepisy art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
T
2024/01/05/13094
05.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8ST(1) INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH) PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7