Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/04/13093
04.01.2024
Urząd Miejski w Ostródzie
Wzór informacji o warunkach lokalowych prowadzenia działalności oświatowej
T
2024/01/04/13092
04.01.2024
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
T
2024/01/04/13091
04.01.2024
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków
T
2024/01/04/13090
04.01.2024
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/01/04/13089
04.01.2024
URZĄD GMINY TUPLICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / o zapisach w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego / o położeniu w obszarze rewitalizacji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5