Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/19/13184
19.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o zastawie cywilnym/rejestrowym w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
2024/01/19/13183
19.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu informacji o udzielonej licencji w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
2024/01/19/13182
19.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o walidację patentu europejskiego
T
2024/01/19/13181
19.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
T
2024/01/19/13180
19.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa z rejestracji na wzór przemysłowy
T
2024/01/19/13179
19.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku o umorzenie podatku lub odroczenie/rozłożenie zapłaty podatku na raty
T
2024/01/19/13178
19.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku w sprawie informacji dotyczącej aktywności radnego na sesji
T
2024/01/19/13177
19.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku w sprawie informacji dotyczącej najbliższych terminów posiedzeń rady lub komisji
T
2024/01/19/13176
19.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku w sprawie informacji dotyczącej planowanych dyżurów radnego
T
2024/01/19/13175
19.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia uchwały sesji rady
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10