Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/17/13170
17.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego, wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego
T
2024/01/17/13169
17.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór odpowiedzi na postanowienie w sprawie wykazu towarów i usług
T
2024/01/17/13168
17.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(33) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2024/01/17/13167
17.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(8) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2024/01/17/13166
17.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-D(8) INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH - wzór stosuje się do otrzymanych/przekazanych darowizn od dnia 1 stycznia 2023 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5