Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/23/13192
23.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o wydanie wyciągu z rejestru prowadzonego przez Urząd Patentowy RP
T
2024/01/23/13191
23.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku w sprawie wyrażenia lub odwołania zgody na doręczanie korespondencji przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)
T
2024/01/23/13190
23.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8E(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK - wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3