Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/24/13194
24.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji kotki / suki
T
2024/01/24/13193
24.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2