Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/31/13225
31.01.2024
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zawarcie umowy najmu, użyczenia lub dzierżawy części nieruchomości gminnej lub Skarbu Państwa pozostającej w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej
T
2024/01/31/13224
31.01.2024
MAZURSKI ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY - GOSPODARKA ODPADAMI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
T
2024/01/31/13223
31.01.2024
MAZURSKI ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY - GOSPODARKA ODPADAMI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałej
T
2024/01/31/13222
31.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
DSF-1(2) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ
T
2024/01/31/13221
31.01.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8E(4) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK - wzór dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5