Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/29/13211
29.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
T
2024/01/29/13210
29.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki
T
2024/01/29/13209
29.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemce
T
2024/01/29/13208
29.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o aktualnym numerze porządkowym nieruchomości lub budynku
T
2024/01/29/13207
29.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5