Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/25/13204
25.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2024/01/25/13203
25.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o rozłożenie zaległości na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
T
2024/01/25/13202
25.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
T
2024/01/25/13201
25.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o udzielenie informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności przed dniem 1 lipca 2011 r.
T
2024/01/25/13200
25.01.2024
URZĄD GMINY W NIEMCACH
Wzór wniosku o ustalenie opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości
T
2024/01/25/13199
25.01.2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (SR-2)
T
2024/01/25/13198
25.01.2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (SR-4)
T
2024/01/25/13197
25.01.2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SR-5)
T
2024/01/25/13196
25.01.2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (SR-7)
T
2024/01/25/13195
25.01.2024
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (ZSR-05)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10