Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/12/13148
12.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej na pobyt stały/czasowy ponad 3 miesiące
T
2024/01/12/13147
12.01.2024
URZĄD MIASTA OTWOCKA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2024/01/12/13146
12.01.2024
MIASTO PRUSZKÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2024/01/12/13145
12.01.2024
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2024/01/12/13144
12.01.2024
GMINA NEKLA
Wzór wniosku o skierowanie na zabieg sterylizacji, kastracji zwierząt
T
2024/01/12/13143
12.01.2024
GMINA NEKLA
Wzór wniosku o wykonanie ekspertyzy wodomierza głównego
T
2024/01/12/13142
12.01.2024
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7