Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/18/13174
18.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór wniosku o rejestrację w systemie powiadamiania o informacjach kryzysowych
T
2024/01/18/13173
18.01.2024
URZĄD GMINY SIERAKÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/01/18/13172
18.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy dla wskazanych towarów
T
2024/01/18/13171
18.01.2024
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór wniosku o dokonanie wpisu zmiany Uprawnionego w rejestrze prowadzonym przez Urząd Patentowy RP
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4