Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/01/15/13161
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór oświadczenia o utracie/zniszczeniu „Lubońskiej Karty dla osób z niepełnosprawnościami”/„Lubońskiej Karty Dużej Rodziny”/„Lubońskiej Karty Seniora”
T
2024/01/15/13160
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór deklaracji przystąpienia do Programu „Lubońska Karta dla osób z niepełnosprawnościami”/„Lubońska Karta Dużej Rodziny”/„Lubońska Karta Seniora”
T
2024/01/15/13159
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2024/01/15/13158
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku do Burmistrza Miasta Luboń o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
T
2024/01/15/13157
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o dostępie do drogi publicznej
T
2024/01/15/13156
15.01.2024
URZĄD MIASTA LUBOŃ
Wzór wniosku o zarejestrowanie psa (wpisanie oznakowanego psa do Międzynarodowej Bazy Danych)
T
2024/01/15/13155
15.01.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
2024/01/15/13154
15.01.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielnego lokalu
T
2024/01/15/13153
15.01.2024
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2024/01/15/13152
15.01.2024
URZĄD GMINY W SKULSKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niekorzystaniu z pomocy społecznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13