Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/06/4778
06.12.2017
URZĄD GMINY W BRODNICY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/12/06/4777
06.12.2017
URZĄD GMINY W ORCHOWIE
Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
T
2017/12/06/4776
06.12.2017
URZĄD GMINY W ORCHOWIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
N
2017/12/06/4775
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/12/06/4774
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/12/06/4773
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/12/06/4772
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór informacji na podatek rolny
T
2017/12/06/4771
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/12/06/4770
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/12/06/4769
06.12.2017
URZĄD GMINY W OSIELSKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 15