Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/18/4842
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz informacji dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
T
2017/12/18/4841
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego numeru porządkowego budynku
T
2017/12/18/4840
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2017/12/18/4839
18.12.2017
URZĄD GMINY STRAWCZYN
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2017/12/18/4838
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu ziemi
T
2017/12/18/4837
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o umorzenie/ odroczenie lub rozłożenie na raty należności lub zaległości podatkowej
T
2017/12/18/4836
18.12.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych
T
2017/12/18/4835
18.12.2017
URZĄD MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach i opłatach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/12/18/4834
18.12.2017
URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU
Wzór wniosku o wykup nieruchomości
T
2017/12/18/4833
18.12.2017
URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU
Wzór wniosku o dzierżawę gruntów rolnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 33