Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/05/4763
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/12/05/4762
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wydanie kserokopii protokołu szacunku strat
T
2017/12/05/4761
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2017/12/05/4760
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2017/12/05/4759
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o spisanie zeznań świadków na okoliczność potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym
T
2017/12/05/4758
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2017/12/05/4757
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2017/12/05/4756
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2017/12/05/4755
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenie o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik/ o wielkości użytków rolnych
T
2017/12/05/4754
05.12.2017
GMINA WIDAWA
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12