Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/03/29/4107
29.03.2017
URZĄD GMINY FRYSZTAK
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/03/29/4106
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/03/29/4105
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2017/03/29/4104
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
N
2017/03/29/4103
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
2017/03/29/4102
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2017/03/29/4101
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek rolny DR-1
N
2017/03/29/4100
29.03.2017
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek leśny DL-1
N
2017/03/29/4099
29.03.2017
MIASTO PODKOWA LEŚNA
Wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2017/03/29/4098
29.03.2017
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór sprawozdania dotyczącego nielegalnego przywozu i wywozu substancji kontrolowanych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 95