Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/06/30/4258
30.06.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
T
2017/06/28/4257
28.06.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Wzór dla dokumentu Wniosek o nadanie loginu i hasła do sieci internetowej e-Żywiec
T
2017/06/26/4256
26.06.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta
T
2017/06/23/4255
23.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/06/23/4254
23.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2017/06/22/4253
22.06.2017
URZĄD GMINY RZEZAWA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
N
2017/06/22/4252
22.06.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o odebranie dostępu do danych osoby fizycznej innej upoważnionej osobie fizycznej w systemie eUrząd
N
2017/06/22/4251
22.06.2017
URZĄD MIASTA RYBNIKA
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
N
2017/06/21/4250
21.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/06/21/4249
21.06.2017
URZĄD GMINY W SŁUPI
Wzór wniosku o najem lokali mieszkalnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 80