Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/28/4903
28.12.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
T
2017/12/28/4902
28.12.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2017/12/28/4901
28.12.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
T
2017/12/28/4900
28.12.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek rolny DR-1
T
2017/12/28/4899
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/12/28/4898
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – składana przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
N
2017/12/28/4897
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2017/12/28/4896
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/12/28/4895
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/12/28/4894
28.12.2017
URZĄD GMINY W JELEŚNI
Wzór wniosku o deaktywację konta na platformie eUrząd
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 159