Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/12/08/4796
08.12.2017
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
N
2017/12/08/4795
08.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
T
2017/12/08/4794
08.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydzierżawienie gruntu
N
2017/12/08/4793
08.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
N
2017/12/08/4792
08.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o zwrot/ przeksięgowanie nadpłaty podatku
T
2017/12/08/4791
08.12.2017
URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6