Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/02/28/4012
28.02.2017
URZĄD MIEJSKI W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/02/28/4011
28.02.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
T
2017/02/28/4010
28.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3(8) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY ODSETEK LUB ZABEZPIECZENIA WYPŁATY ODSETEK FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2017/02/28/4009
28.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-3R(8) INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁATY ODSETEK LUB ZABEZPIECZENIA WYPŁATY ODSETEK FAKTYCZNEMU ALBO POŚREDNIEMU ODBIORCY - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2017/02/28/4008
28.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-WZ(1) WNIOSEK O SPORZĄDZENIE ZEZNANIA PRZEZ URZĄD SKARBOWY ZA ROK - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2017/02/28/4007
28.02.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-OP(1) OŚWIADCZENIE ŚWIADCZENIOBIORCY ORGANU RENTOWEGO SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2017/02/28/4006
28.02.2017
URZĄD GMINY KRASOCIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/02/28/4005
28.02.2017
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2017/02/28/4004
28.02.2017
MIASTO OŚWIĘCIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
N
2017/02/28/4003
28.02.2017
GMINA DĄBROWA BISKUPIA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 93