Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/02/17/3989
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/02/17/3988
17.02.2017
URZĄD GMINY W CHOJNICACH
Wzór DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2017/02/17/3987
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/02/17/3986
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/02/17/3985
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/02/17/3984
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na obszarze Gminy Boguchwała w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
T
2017/02/17/3983
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór deklracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na obszarze Gminy Boguchwała zabudowanych budynkami wielolokalowymi
N
2017/02/17/3982
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór informacji o gruntach
T
2017/02/17/3981
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór informacji o lasach
T
2017/02/17/3980
17.02.2017
URZĄD MIEJSKI W BOGUCHWALE
Wzór Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 19