Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/04/14/4118
14.04.2017
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego
T
2017/04/07/4117
07.04.2017
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2017/04/07/4116
07.04.2017
MIASTO RADOMSKO
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/04/07/4115
07.04.2017
GMINA MYKANÓW
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MYKANÓW
N
2017/04/06/4114
06.04.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZGŁOSZENIE DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKLUCZONYCH
N
2017/04/06/4113
06.04.2017
URZĄD MIEJSKI W RABCE-ZDROJU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/04/06/4112
06.04.2017
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
T
2017/04/06/4111
06.04.2017
URZĄD MIASTA RACIBÓRZ
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
N
2017/04/04/4110
04.04.2017
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
T
2017/04/04/4109
04.04.2017
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Zgłoszenie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11