Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/31/4607
31.10.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
N
2017/10/31/4606
31.10.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty poniżej 1ha)
N
2017/10/31/4605
31.10.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór deklaracji na podatek rolny (grunty powyżej 1ha)
N
2017/10/31/4604
31.10.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór deklaracji na podatek leśny
N
2017/10/31/4603
31.10.2017
URZĄD GMINY MRĄGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
N
2017/10/31/4602
31.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/31/4601
31.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/31/4600
31.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/10/31/4599
31.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór informacji na podatek rolny
T
2017/10/30/4598
30.10.2017
URZĄD GMINY W DĘBOWEJ ŁĄCE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 121