Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/10/24/4573
24.10.2017
URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/10/24/4572
24.10.2017
URZĄD GMINY MRĄGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
N
2017/10/24/4571
24.10.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/24/4570
24.10.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/10/24/4569
24.10.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/10/24/4568
24.10.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/10/24/4567
24.10.2017
URZĄD MIASTA RYPIN
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2017/10/24/4566
24.10.2017
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór pisma ogólnego
T
2017/10/24/4565
24.10.2017
Urząd Miejski w Tłuszczu
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/10/24/4564
24.10.2017
Urząd Miejski w Tłuszczu
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14