Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/05/24/4178
24.05.2017
URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
T
2017/05/24/4177
24.05.2017
URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2017/05/24/4176
24.05.2017
URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2017/05/24/4175
24.05.2017
URZĄD GMINY RADZIEJOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/05/24/4174
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/05/24/4173
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/05/24/4172
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/05/24/4171
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/05/24/4170
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/05/24/4169
24.05.2017
GMINA JASIENICA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 60