Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/05/04/4132
04.05.2017
URZĄD GMINY LYSKI
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/05/04/4131
04.05.2017
URZĄD MIEJSKI W BRZESKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla zarządców nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
N
2017/05/04/4130
04.05.2017
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/05/04/4129
04.05.2017
URZĄD MIEJSKI W PYSKOWICACH
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
N
2017/05/04/4128
04.05.2017
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów o programie zgodnym z programem studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
T
2017/05/04/4127
04.05.2017
GMINA - MIASTO PŁOCK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu
T
2017/05/04/4126
04.05.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
N
2017/05/04/4125
04.05.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2017/05/04/4124
04.05.2017
GMINA KOZY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/05/04/4123
04.05.2017
URZĄD GMINY W BRZESZCZACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14