Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/05/10/4150
10.05.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
N
2017/05/10/4149
10.05.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli
N
2017/05/10/4148
10.05.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór własnej oceny działalności placówki
N
2017/05/10/4147
10.05.2017
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przebiegu nauczania w szkole/placówce, która została zlikwidowana
T
2017/05/10/4146
10.05.2017
URZĄD GMINY W BRZESZCZACH
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/05/10/4145
10.05.2017
URZĄD GMINY W BRZESZCZACH
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2017/05/10/4144
10.05.2017
URZĄD GMINY W BRZESZCZACH
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/05/10/4143
10.05.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2017/05/10/4142
10.05.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2017/05/10/4141
10.05.2017
KONIN-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o ilości osób zameldowanych w lokalu/budynku
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 18