Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/30/4744
30.11.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/11/30/4743
30.11.2017
Urząd Gminy w Trzcianie
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/11/29/4742
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o naruszeniach mogących stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie zbadania dobrej reputacji
N
2017/11/29/4741
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku o sprawdzenie dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego, przesyłany przez starostę w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
N
2017/11/29/4740
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór odpowiedzi na wniosek do w Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego o sprawdzenie dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie, przesyłane przez starostę w związku ze złożonym przez przedsiębiorcę wnioskiem o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
N
2017/11/29/4739
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór dokumentu umożliwiającego przekazanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego informacji o karze nałożonej przez uprawnione organy kontrolne w związku ze stwierdzeniem poważnego naruszenia przepisów unijnych
N
2017/11/29/4738
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór odpowiedzi z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na pytanie o dane z ewidencji poważnych naruszeń
N
2017/11/29/4737
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku umożliwiającego wysłanie zapytania do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego o dane z ewidencji poważnych naruszeń
N
2017/11/29/4736
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór odpowiedzi na wniosek o udostępnienie danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego osobie, której te dane dotyczą
N
2017/11/29/4735
29.11.2017
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku umożliwiającego uzyskanie danych z Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego osobie, której te dane dotyczą
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 137