Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/20/4678
20.11.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie amunicji
T
2017/11/20/4677
20.11.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
T
2017/11/20/4676
20.11.2017
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o udzielenie autoryzacji jednostce certyfikującej, jednostce kontrolującej albo laboratorium
T
2017/11/20/4675
20.11.2017
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Pismo do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące obsługi zbiegów egzekucji i zajęć nadpłat lub zwrotu podatku
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4