Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/16/4650
16.11.2017
URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2017/11/16/4649
16.11.2017
URZĄD MIEJSKI W PUŁTUSKU
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2