Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/23/4710
23.11.2017
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku
T
2017/11/23/4709
23.11.2017
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling
T
2017/11/23/4708
23.11.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy
T
2017/11/23/4707
23.11.2017
URZĄD GMINY W MIEŚCISKU
Wzór deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2017/11/23/4706
23.11.2017
Urząd Miejski w Cieszynie
Deklaracja na podatek rolny DR-1
T
2017/11/23/4705
23.11.2017
Urząd Miejski w Cieszynie
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
T
2017/11/23/4704
23.11.2017
Urząd Miejski w Cieszynie
Deklaracja na podatek leśny DL-1
T
2017/11/23/4703
23.11.2017
URZĄD MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/11/23/4702
23.11.2017
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Wzór deklaracja DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2017/11/23/4701
23.11.2017
Urząd Miejski w Solcu Kujawskim
Wzór informacji na podatek rolny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13