Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/11/28/4726
28.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2017/11/28/4725
28.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2017/11/28/4724
28.11.2017
URZĄD MIASTA RYDUŁTOWY
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2017/11/28/4723
28.11.2017
URZĄD GMINY RADŁÓW
WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4