Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/08/31/4361
31.08.2017
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór deklaracji na podatek rolny.
T
2017/08/30/4360
30.08.2017
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
N
2017/08/30/4359
30.08.2017
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
N
2017/08/30/4358
30.08.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
NIP-5/W(7) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA / INFORMACJI O NADANYM NUMERZE IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ
N
2017/08/28/4357
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
T
2017/08/28/4356
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór informacji na podatek od nieruchomości.
T
2017/08/28/4355
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór deklaracji na podatek rolny.
T
2017/08/28/4354
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór informacji na podatek rolny.
T
2017/08/28/4353
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór deklaracji na podatek leśny.
T
2017/08/28/4352
28.08.2017
GMINA BARCIN
Wzór informacji na podatek leśny.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 61