Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/31/3919
31.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek rolny DR-1
N
2017/01/31/3918
31.01.2017
URZĄD MIASTA I GMINY W MAŁOGOSZCZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/01/31/3917
31.01.2017
URZĄD GMINY W MARCINOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/01/31/3916
31.01.2017
URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
N
2017/01/31/3915
31.01.2017
URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
N
2017/01/31/3914
31.01.2017
URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2017/01/31/3913
31.01.2017
MIASTO ZABRZE
Wzór dla dokumentu Wniosek o nadanie nazwy (ulica, aleja, most, plac, osiedle, park, bulwar i skwer)
T
2017/01/31/3912
31.01.2017
MIASTO ZABRZE
Wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2017/01/31/3911
31.01.2017
MIASTO ZABRZE
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
N
2017/01/31/3910
31.01.2017
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 111