Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/13/3867
13.01.2017
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2017/01/13/3866
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o wydanie decyzji administracyjnej na utworzenie obrębu hodowlanego
T
2017/01/13/3865
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu studium oraz Wniosek o uzgodnienie projektu studium
T
2017/01/13/3864
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz Wniosek o uzgodnienie projektu miejscowego planu
T
2017/01/13/3863
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
T
2017/01/13/3862
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem
T
2017/01/13/3861
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
T
2017/01/13/3860
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami
T
2017/01/13/3859
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o nieodpłatne udostępnienie informacji geologicznej
T
2017/01/13/3858
13.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 14