Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/24/3896
24.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przez właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta
N
2017/01/24/3895
24.01.2017
Urząd Gminy Hrubieszów
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/01/24/3894
24.01.2017
GMINA OSIEK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/01/24/3893
24.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DOK-2 - dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
N
2017/01/24/3892
24.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
N
2017/01/24/3891
24.01.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
N
2017/01/24/3890
24.01.2017
URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE
Informacja w sprawie podatku rolnego
T
2017/01/24/3889
24.01.2017
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór wniosku o udzielenie dostępu do informacji o zobowiązaniach zamieszczonych na Platformie Informacyjno - Płatniczej Gminy Wrocław (PLIP) dla osoby prawnej
T
2017/01/24/3888
24.01.2017
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 za rok 2016
T
2017/01/24/3887
24.01.2017
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 20