Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/01/09/3842
09.01.2017
URZĄD MIASTA TYCHY
Wniosek o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego
T
2017/01/09/3841
09.01.2017
URZĄD MIASTA TYCHY
Wniosek o uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
T
2017/01/09/3840
09.01.2017
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy
T
2017/01/09/3839
09.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o pośrednictwo tłumacza języka migowego
T
2017/01/09/3838
09.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
T
2017/01/09/3837
09.01.2017
URZĄD MIASTA TYCHY
Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego
T
2017/01/09/3836
09.01.2017
MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/01/09/3835
09.01.2017
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
Wzór dla dokumentu Wniosek o przyznanie honorowego patronatu lub członkostwo w komitecie honorowym
T
2017/01/09/3834
09.01.2017
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
N
2017/01/09/3833
09.01.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
Wystąpienie o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 31