Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/09/27/4486
27.09.2017
ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2017/09/27/4485
27.09.2017
ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Wzór deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2017/09/27/4484
27.09.2017
ZWIĄZEK GMIN WIERZYCA Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
T
2017/09/27/4483
27.09.2017
URZĄD MIEJSKI KORONOWO
Wzór informacji na podatek rolny.
T
2017/09/27/4482
27.09.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE
Wzór informacji na podatek leśny
T
2017/09/27/4481
27.09.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2017/09/27/4480
27.09.2017
URZĄD MIEJSKI W ŻNINIE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/09/27/4479
27.09.2017
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2017/09/27/4478
27.09.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego.
T
2017/09/27/4477
27.09.2017
URZĄD GMINY W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 125