Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/09/13/4413
13.09.2017
URZĄD MIASTA RUDA Śląska
Informacja o głosowaniu - Budżet obywatelski miasta Ruda Śląska
T
2017/09/13/4412
13.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości.
T
2017/09/13/4411
13.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2017/09/13/4410
13.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór deklaracji na podatek rolny.
T
2017/09/13/4409
13.09.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8B(11) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2017 r.
T
2017/09/13/4408
13.09.2017
URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE
Wzór informacji na podatek rolny.
T
2017/09/13/4407
13.09.2017
URZĄD GMINY KSIĄŻKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
T
2017/09/13/4406
13.09.2017
URZĄD MIEJSKI W SZUBINIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-8 z 8